รายการ NPC

พบทั้งหมด [403] จำนวนหน้า [21] แสดงจำนวนที่ [1-20]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC ▲ แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Aelle prontera 183,333 NPC
Agit Reset sec_pri 25,49 NPC
Agit Reset(1VS1) sec_pri 25,54 NPC
Aile job_duncer 43,93 NPC
Akkie geffen 178,72 NPC
Alchemist lhz_in01 218,141 NPC
Alcouskou moc_prydb1 154,128 NPC
ald008r alde_dun02 267,41 NPC
ald014r alde_dun03 130,125 NPC
ald015r alde_dun03 171,127 NPC
ald022r alde_dun04 80,34 NPC
aldeg-4-15_aldeg-4- aldeg_cas04 132,231 NPC
Antonio junior in_rogue 177,109 NPC
Antonio2 payon_in01 90,31 NPC
Apprentice Monk prt_monk 270,198 NPC
Aragham Junior in_rogue 244,39 NPC
Arena Assistant job_wiz 50,165 NPC
Arpesto pay_arche 109,169 NPC
Assassin in_rogue 357,174 NPC
Assassin in_moc_16 14,27 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป