รายการ NPC

พบทั้งหมด [403] จำนวนหน้า [21] แสดงจำนวนที่ [181-200]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
ald008r alde_dun02 267,41 NPC
ald014r alde_dun03 130,125 NPC
ald015r alde_dun03 171,127 NPC
ald022r alde_dun04 80,34 NPC
clt006r c_tower2 13,288 NPC
clt007r c_tower2 223,267 NPC
clt014r c_tower3 163,252 NPC
clt015r c_tower3 240,7 NPC
clt016r c_tower3 252,24 NPC
clt027r c_tower4 75,156 NPC
clt028r c_tower4 68,79 NPC
clt029r c_tower4 142,151 NPC
clt030r c_tower4 151,96 NPC
clt031r c_tower4 189,40 NPC
payd04r pay_dun03 127,62 NPC
lhz_dun5-1 lhz_dun02 149,149 NPC
Sewer Pipe lighthalzen 313,301 NPC
cubew01-1 lhz_cube 74,74 NPC
cubew01-3 lhz_cube 59,74 NPC
cubew01-4 lhz_cube 66,82 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป