รายการ NPC

พบทั้งหมด [403] จำนวนหน้า [21] แสดงจำนวนที่ [21-40]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Baisulist geffen 46,164 NPC
Wickebine morocc 27,112 NPC
Krongast izlude 69,213 NPC
Talpiz payon 151,39 NPC
Bismarc comodo 158,342 NPC
Blacksmith Guildsman morocc 95,133 NPC
Hunter Guildsman pay_fild10 148,251 NPC
Hunter Guildsman in_hunter 99,99 NPC
Demon Hunter in_hunter 55,99 NPC
Hunter payon_in02 21,31 NPC
Guide job_hunte 178,32 NPC
Waiting Room job_hunte 178,38 NPC
Manager job_hunte 1,1 NPC
Switch job_hunte 93,101 NPC
Chivalry Captain prt_in 88,101 NPC
Sir Andrew prt_in 75,107 NPC
Sir Siracuse prt_in 71,91 NPC
Sir Windsor prt_in 79,94 NPC
Knight Windsor job_knt 89,106 NPC
Windsor Benedict job_knt 89,106 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป