รายการ NPC

พบทั้งหมด [403] จำนวนหน้า [21] แสดงจำนวนที่ [41-60]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Lady Amy prt_in 69,107 NPC
Sir Edmond prt_in 70,99 NPC
Timer job_knt 1,1 NPC
Warp job_knt 145,57 NPC
Sir Gray prt_in 87,92 NPC
High Bishop prt_church 16,41 NPC
Sister Cecilia prt_church 27,24 NPC
Peter S. Alberto job_prist 24,187 NPC
Peter S. Alberto job_prist 23,187 NPC
prst1_1 job_prist 24,109 NPC
Deviruchi job_prist 168,45 NPC
Doppelganger job_prist 168,80 NPC
Dark Lord job_prist 168,115 NPC
Baphomet job_prist 168,150 NPC
prst2_1 job_prist 168,180 NPC
Mummy_Generator job_prist 1,2 NPC
prst3_1 job_prist 98,105 NPC
Wizard Guildsman gef_tower 111,37 NPC
Gloomy Wizard gef_tower 102,24 NPC
Arena Assistant job_wiz 50,165 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป