รายการ NPC

พบทั้งหมด [403] จำนวนหน้า [21] แสดงจำนวนที่ [61-80]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Room of Water job_wiz 1,1 NPC
Room of Water job_wiz 1,2 NPC
Room of Earth job_wiz 1,3 NPC
Room of Earth job_wiz 1,4 NPC
Room of Fire job_wiz 1,5 NPC
Room of Fire job_wiz 1,6 NPC
Test Helper job_wiz 1,7 NPC
White Dog gef_tower 107,36 NPC
Sonotora comodo 180,153 NPC
Bor Robin comodo 193,151 NPC
Aile job_duncer 43,93 NPC
Bijou job_duncer 95,93 NPC
Waiting Room job_duncer 32,154 NPC
Waiting Room job_duncer 32,154 NPC
Backdancer job_duncer 63,110 NPC
Backdancer job_duncer 66,113 NPC
Backdancer job_duncer 72,113 NPC
Backdancer job_duncer 75,110 NPC
Thug moc_ruins 86,103 NPC
Rogue Guildsman in_rogue 363,122 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป