รายการ NPC

พบทั้งหมด [403] จำนวนหน้า [21] แสดงจำนวนที่ [81-100]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Mr. Smith in_rogue 376,23 NPC
Warp cmd_fild09 106,195 NPC
Warp cmd_fild09 335,143 NPC
Warp cmd_fild04 304,180 NPC
Hermanthorn Jr in_rogue 272,135 NPC
he_to_rogue in_rogue 270,130 NPC
oneway_to_gu in_rogue 9,389 NPC
Aragham Junior in_rogue 244,39 NPC
Hollgrehenn junior in_rogue 160,34 NPC
Antonio junior in_rogue 177,109 NPC
quest_out in_rogue 370,320 NPC
switch in_rogue 399,286 NPC
Tzerero aldeba_in 223,167 NPC
Esseray aldeba_in 216,169 NPC
Kafra Employee aldebaran 54,238 NPC
Cleric prt_church 173,23 NPC
Roberto morocc 121,109 NPC
Jason payon 119,122 NPC
Great Wizard geffen_in 151,119 NPC
Necko alberta 83,96 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป