รายการ NPC

พบทั้งหมด [403] จำนวนหน้า [21] แสดงจำนวนที่ [121-140]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Simon Mayace prt_in 82,98 NPC
Akkie geffen 178,72 NPC
Kellasus morocc 175,139 NPC
Pisruik yuno_in04 33,108 NPC
Irache yuno_in04 22,107 NPC
Degas yuno_in04 27,107 NPC
Kellasus lhz_in01 224,140 NPC
Skrajjad lhz_in01 225,122 NPC
Keshibien lhz_in01 204,138 NPC
Broncher lhz_in02 278,273 NPC
Koring lhz_in03 106,34 NPC
Beninne lhz_in03 109,31 NPC
Nannan lighthalzen 226,210 NPC
Alchemist lhz_in01 218,141 NPC
Young Man prontera 174,328 NPC
Spiteful-Looking Bard morocc_in 169,72 NPC
Yhelle niflheim 239,70 NPC
Yhelle niflheim 185,205 NPC
Yhelle niflheim 85,203 NPC
Yhelle niflheim 149,81 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป