รายการ NPC

พบทั้งหมด [403] จำนวนหน้า [21] แสดงจำนวนที่ [141-160]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Yhelle niflheim 209,144 NPC
Customer morocc_in 178,73 NPC
Customer morocc_in 175,70 NPC
Bartender morocc_in 166,76 NPC
Ford geffen 110,117 NPC
Soldier gef_fild13 297,242 NPC
Pastor prt_church 87,127 NPC
Canell comodo 204,172 NPC
Aelle prontera 183,333 NPC
Apprentice Monk prt_monk 270,198 NPC
Monk monk_test 316,69 NPC
Assassin in_rogue 357,174 NPC
Haijara Greg in_rogue 355,179 NPC
Ragreg in_rogue 152,29 NPC
Thor Greg in_rogue 268,125 NPC
Jay Greg in_rogue 181,114 NPC
Kienna prt_are01 149,162 NPC
Kienna prt_are01 136,150 NPC
Kienna prt_are01 150,138 NPC
Kienna prt_are01 163,147 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป